:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ ตามโครงการตำบลเวียงรวมใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 - 8  กันยายน 2566 นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. ร่วมกับ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน ตำบลเวียง และ อสม. ออกหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ ตามโครงการตำบลเวียงรวมใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อบต.เวียง 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร