:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก ฯ นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน เลขานุการนายก ฯ พันตรีนคร จันทร์บาล รองประธานสภา ฯ นางธนวรรณ์ หน้าใหญ่ เลขานุการสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมประชุม พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร