:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง มอบป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นเขตปลอดบุหรี่ 2566

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ในโครงการฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลเวียงเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านเป็นอย่างมาก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร