:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กองสาธารณสุข ฯ อบต.เวียง สุ่มตรววจสถานประกอบการ เผ้าระวังการบริโภคยาสูบในพื้นที่สาธารณะ

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ออกสุ่มตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า และร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลเวียง 20 หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังตรวจตราการบริโภคยาสูบในพื้นที่สาธารณะ และร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามพรบ.การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร