:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมการดำเนินงานโครงการยี่เป็งรำลึก และการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียง สัมพันธ์ ฯ ประจำปี 2567

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นำโดย นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง รองนายก อบต.เวียง เลขานายก อบต.เวียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง สมาชิกสภา อบต.เวียง และประธานกีฬาหมู่บ้านตำบลเวียง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการยี่เป็งรำลึก และการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียง สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2567

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร