:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

????ข่าวประชาสัมพันธ์

???? ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ????https://shorturl.asia/cEa8o

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร