:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   

ชั้น 1 อาคารสำนักงานอบต. เวียง  

      ถ.รอบเวียงสุทโธ   ม.3  ต.เวียง  อ.ฝาง  

 

      จ.เชียงใหม่  50110