:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย ภูเวียง สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

 

ตั้งอยู่ที่ บ้านเสาหิน หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โทร.0-5338-3066 หรือ โทร. 1669