:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน พ.ค.66 9 มิ.ย. 66
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2565 30 พ.ย. 65
3 สรุปผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4/2565 30 พ.ย. 65
4 สรุปแผน - ผล การใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4/2565 30 พ.ย. 65
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2565) 30 พ.ย. 65