องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,761
เดือนที่แล้ว
2,090
ปีนี้
3,851
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
31,674
ไอพี ของคุณ
3.226.122.74


โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน
ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร
โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
ประชุมหารือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง
โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก​ ประจำปี​ 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอบต.เวียง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ MAZDA ทะเบียน ผฉ 3942 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นง 6274 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผท 1166 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบ จำนวน 3 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์รถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๐๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมโครโฟน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมโครโฟน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ ISUZU ทะเบียน นง3011 เชียงใหม่ 

-:- โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชชุมชชน ครั้งที่ 5/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียง สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประชาสัมพันธ์ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่3/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร