องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,324
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
30,955
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
96,540
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยไม่จมน้ำ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส 2564


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักถนน สายหลัก ม.1 ต.เวียง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.เสาหิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางฯ ม.1 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.18 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ไม่เผาประจำปี2564  

-:- เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  
-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเวียง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ คัดแยกขยะ 
-:-  รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประชาสัมพันธ์ Platform Thai Stop COVID-19 มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 
-:- อบต.เวียง ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การเปิดช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งช่อมรถบรรทุกขยะ และการจัดเก็บขยะในพื้นที่... 
-:- สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด - 19 
สถานประกอบการที่พัก
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร