องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
725
เดือนที่แล้ว
1,402
ปีนี้
2,127
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
5,318
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
ต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี
ประมวลภาพโครงการ/กิจรรม เดือนมกราคม 2562
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยช่วยกันล้างสระน้ำบนสนามกีฬา อบต.เวียง
ธิดาชาติพันธุ์
การหารือและแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงาการก่อสร้างถนนคสล. ม.17 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสลพร้อมฝาปิด ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 และ เสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติก ม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2561 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว ม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 
-:- อบต.เวียง ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" (แผนรณรงค์) 9 ม.ค. - 9 มี.ค. 2562 
-:- ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามเบอร์นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
-:- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร