องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
3,354
ปีนี้
21,117
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
48,940
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
อบต.เวียง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมหารือโครงการพัฒนาคุณภาพผู้นำสตรี
MOU อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. ม.18 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนคสล ม.11 บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟของงานธุรการ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 488 56 0033 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟของงานธุรการ(ฎีกา) งานกฎหมายและคดี และงานการเกษตร สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ 497 50 0059 

-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 
-:- ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร