องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,792
ปีนี้
5,646
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
8,837
ไอพี ของคุณ
54.91.121.255


อบต.เวียง มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน
กิจกรรม รดน้ำดำหัว สวัสดีปี๋ใหม่เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันป๊่ใหม่เมือง...
โครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวึียง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.18 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเฮี่ยน ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล สายบ้านเทิ้ม ม.4ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 16 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงาการก่อสร้างถนนคสล. ม.17 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

-:- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 
-:- ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดทำเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1) และรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field interviewer : Fi) ตามรายละเอียดด้านล่างน 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การออกฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นละออง บริเวณสถานที่ชุมชนตามหมู่บ้าน พื้นที่อบต.เวียง  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีการศึกษา 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ "โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2562" 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร