องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,542
เดือนที่แล้ว
3,576
ปีนี้
19,398
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
84,983
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเวียง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง
อบต.เวียง มอบทรายอะเบทและแผ่นป้ายรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ให้กับกลุ่มอสม. 20 หมู่บ้าน
ตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564
สพด.เปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19)
ผู้บริหารเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564


-:- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ไม่เผาประจำปี2564  
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 14 ถัง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน ประจำปี2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย ม.18 ต.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี2564 

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การเปิดช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งช่อมรถบรรทุกขยะ และการจัดเก็บขยะในพื้นที่... 
-:- สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด - 19 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครั้งที่ 14/2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แจ้งกำหนดการการออกพ่นหมอกควัน และการเตรียมความพร้อมก่อนการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 
-:- ประกาศ วันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 
สถานประกอบการที่พัก
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร