องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
913
เดือนที่แล้ว
3,772
ปีนี้
40,085
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
105,670
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง ครั้งที่ 5/2564
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรางระบายน้ำ
เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 2564
งานกู้ชีพกู้ภัย ภูเวียง ร่วมเฝ้าระวังกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการฉีดวัคซีน และลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินกรณีได้รับวัคซีน
กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง ในการสังเกตอาการประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.


-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักถนน สายหลัก ม.1 ต.เวียง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.เสาหิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางฯ ม.1 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.18 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคฯ 

-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง - เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 2564 
-:- เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.เวียง พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เวียง และ นายก อบต.เวียง  
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร 
-:- การหาเสียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.  
-:- ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
สถานประกอบการที่พัก
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร