องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
198
ปีนี้
583
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
584
ไอพี ของคุณ
54.80.87.166


วันนี้ (19 ต.ค.2561) อบต.เวียง จัดการประชุมโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง นางสาวรัชฎาพร เดชคุณรัมย์ รก.ผอ.กองการศึกษา ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเวียง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

19 ตุลาคม 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในห้วงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันตัดหญ้า ถางหญ้าบนขอบถนน และกวาดเศษใบไม้แห้ง บริเวณสามแยกและถนนทางขึ้นที่ทำการ อบต.เวียง

17 ตุลาคม 2561

วันนี้ 17 ตุลาคม 2561

นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง อบต.เวียง ได้รับรางวัล ประเภท อปท.ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

17 ตุลาคม 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ ที่ เดือน 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

12 ตุลาคม 2561

    วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) คณะผู้บริหาร นำโดย นายนิคม หมื่นพินิจ นายนบพิงค์ พรมวงค์ รองนายกอบต.เวียง นายจตุพล คำใหญ่ เลขาฯ นายก อบต.เวียง พร้อมกับ ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข นิติกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 และ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง และ เกษตรกร ชาวนาหมู่ที่ 1 และ 20

   เข้าร่วมตรวจสอบบ่อขยะ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

   เพื่อหาข้อยุติและแก้ไขปัญหาผลกระทบ กรณีได้รับผลกระทบจากน้ำขยะเข้าไปในที่นา และผนังกั้นน้ำพังทลาย มีกลิ่นเหม็นของขยะ สร้างปัญหาแก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

11 ตุลาคม 2561

วันนี้ (10 ต.ค. 2561) ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง นำผลงานการตีเหล็ก ตีมีด และสาธิตการตีเหล็ก ไปจัดแสดง ในกิจกรรมโครงการ ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ BeHealthy & Happy โดยธนาคารออมสินภาค 8 จัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซียมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ(บ่อนำมันฝาง)

10 ตุลาคม 2561

 

วันนี้ (8 ต.ค.2561) อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

08 ตุลาคม 2561

วันนี้ (5 ต.ค.2561) อบต.เวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของอบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอบต.เวียง

05 ตุลาคม 2561

 

สามารถคลิกดูวิดีโอ โครงการ/กิจรรม เดือนกันยายน 2561  ได้ที่นี่  รับชม VDO

04 ตุลาคม 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

25 กันยายน 2561

14 ก.ย. 2561 อบต.เวียง โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลเวียง โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง และนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

14 กันยายน 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเวียง ประจำปี 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติแก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล อบต.เวียง

10 กันยายน 2561

  กองสาธารณสุขฯได้จัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2/2561 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมา
31 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

24 สิงหาคม 2561

สำนักปลัด อบต.เวียง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง อบรมการถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) วันที่ 23 ส.ค. 2561 ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

23 สิงหาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)