องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com  ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,356
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,616
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
100,201
ไอพี ของคุณ
34.236.191.104

อบต.เวียง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

18 ตุลาคม 2564 อบต.เวียง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยหัวหน้ากองงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ นำถุงยังชีพไปส่งมอบให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกให้ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19 ต.เวียง

19 ตุลาคม 2564

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ภาพบรรยาการศการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันที่ 11,12 ตุลาคม 2564 ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 20 หมู่บ้าน ยังมีเวลาสมัครได้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น. 

12 ตุลาคม 2564

กองสาธารณสุข ฯ รวบรวมขยะอันตรายชุมชน เตรียมส่งมอบให้กับ อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าหญ้า กระป๋องนาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ที่ได้เก็บรวบรวมจากหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2564 เตรียมส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ต่อไป

01 ตุลาคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (27 กันยายน 2564) ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

27 กันยายน 2564

ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต. เวียง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

และเวลา 13.30 น. มีผู้สนใจและผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

21 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้( 17 ก.ย. 2564) เวลา 09.00 น. อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก อบต. เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต. หัวหน้ากองงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

17 กันยายน 2564

โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยไม่จมน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
 
วันนี้ (17 ก.ย. 2564) 09.00 น. อบต.เวียง โดยกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยไม่จมน้ำ ณ อาคารธรรมาภิบาลโดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับความร่วมมือจากงานปภ. อบต.แม่งอน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เวียง และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ที่สระว่ายน้ำดาวิซาร่า บ้านเสาหิน ต.เวียง
17 กันยายน 2564

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

14 ก.ย. 2564 อบต.เวียง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ในช่วงเช้า นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี และฝีกภาคปฏิบัติ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เวียง และบุคลากรกองการศึกษา ฯ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง , อบต.ม่อนปิ่น ,อบต.แม่สาว และ เทศบาลตำบลแม่อาย

14 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

14 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

     13 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชยาราม จัดทำโครงการอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระนิคม จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการอบรมในโครงการ และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลฝางบรรยายและให้ความรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้ร่วมโครงการ

13 กันยายน 2564

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

8 ก.ย. 2564 อบต.เวียง จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

08 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

07 กันยายน 2564

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มอบหมายให้นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย โดย พระใบฎีกาสมจิตร จิตตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ในหัวข้อ "หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น และหลักธรรมทางพุทธศาสนานำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย โดย นายมงคลวิชญ์ วังผาสุข รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ในหัวข้อ "หลักการสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์กร บทบาทของทุกคนในองค์กรที่จะมีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น"

31 สิงหาคม 2564

กิจกรรม “พรรณไม้น่ารู้ คู่อบต.เวียง”,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต.เวียง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ทุกกองงาน ร่วมทำกิจกรรม “พรรณไม้น่ารู้ คู่อบต.เวียง” ร่วมกันติดป้ายพรรณไม้ ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของที่ทำการ อบต.เวียง

25 สิงหาคม 2564

โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

16 -19 ส.ค. 2564  อบต.เวียง โดยว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์  นิติกร ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุข ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ สาขาฝาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตามโครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2564

18 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (197 รายการ)