องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
725
เดือนที่แล้ว
1,402
ปีนี้
2,127
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
5,318
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


วันนี้ (15 ก.พ. 2562) ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปีถัดไป และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 ก.พ. 2562 นายเสกสรร ไตรลึก ปลัดอบต.เวียง ผู้แทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี นำโดย นายจักริน เชื้องาม สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี เขต 2 และ นายมณฑล ปทุมสูติ นายกอบต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ อบต.เวียง ณ ห้องประชุมสภา ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2562

02 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 23 ม.ค. 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยช่วยกันล้างสระน้ำบนสนามกีฬา อบต.เวียง

23 มกราคม 2562

อบต.เวียง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญานี สังสัมฤทธิ์ สาวงามบ้านโป่งใน หมู่ที่ 15 ต.เวียง ที่ได้ครองตำแหน่ง "ธิดาชาติพันธุ์" ประจำปี 2562 โดย อบต.เวียงส่งเข้าประกวดในงานฤดูหนาวและ OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562 เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา

21 มกราคม 2562

      องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าเป็นประธาน ร่วมกับนายสมคิดไชย์คำ กำนันตำบลเวียง พร้อมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเวียง ตามนโยบายรัฐบาล กับผู้นำชุมชน และ ประธานอสม. 20 หมู่บ้าน

       ทั้งนี้ มีการหารือและแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ จัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (ถังขยะสีน้ำเงิน) และขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง) พร้อมทั้ง มีการประกาศหลักเกณฑ์ กำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยกเส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์

21 มกราคม 2562

อบต.เวียง จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2562 โดย นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง ผู้แทนนายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวรายงาน ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

18 มกราคม 2562

อบต.เวียง โดย นายนิคม หมื่นพินิจ และ นายนบพงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นำโดย นายสุวัชร์ ศรีเพชรพูล นายกอบต.กระโสม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล ของ อบต.เวียง ณ ห้องประชุม อบต. และ เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล

18 มกราคม 2562

แสดงความยินดีกับอบต.เวียง กับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย นายพิสิษฐ์ ปันกาศ (ส.อบต. หมู่ 3) และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิง นางสาวปวีณา จิตตาทิพย์ (พนักงานกองคลัง) ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ลูกทุ่งท้องถิ่นสัมพันธ์) งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562 

17 มกราคม 2562

วันที่ 15 ม.ค. 2562 อบต.เวียง โดย นายจตุพล คำใหญ่ เลขานุการนายก ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

15 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต.เวียง "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

12 มกราคม 2562

พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต. เวียง 12 ม.ค.2562 โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง และ กล่าวสารวันเด็ก โดย นายเสวก ฟองแก้ว ประธานสภา อบต.เวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

12 มกราคม 2562

เชิญชมนิทรรศการ " เมืองฝาง ร้อยใจรักษ์ @ อบต.เวียง" ในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอฝาง 2562 วันที่ 11-20 ม.ค. 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอฝาง

11 มกราคม 2562

10 มกราคม 2562

        อบต.เวียง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ม.ค. 2562 กิจกรรม วันที่ 3 ม.ค. 2562 มีการบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง ในหัวข้อ "การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปี 2562" โดยนายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง การบรรยายในห้วข้อ "พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดย นายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัด อบต.แม่งอน และ การบรรยายหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยนายณัฐพงษ์ ทาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 

           วันที่ 4-5 ม.ค. 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - การบริหารงาน  และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยง "บ้านบัว" จ.พะเยา 

07 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (84 รายการ)