องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,803
เดือนที่แล้ว
2,372
ปีนี้
11,875
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
15,066
ไอพี ของคุณ
18.206.241.26


วันที่ 18 ก.ค. 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยอำเภอฝาง ร่วมกับ อบต.ม่อนปิ่น จัดขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยในครั้งนี้ นางสาวอัญชลี กิติราช หัวหน้าสำนักปลัด ได้เป็นผู้แทน นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง ปลุกต้นไม้ร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรม ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562

สภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียง ร่วมกับ อบต.เวียง จัด"โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง" โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.2 - ม.3 จากโรงเรียนบ้านเวียงฝาง และโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมโครงการ รับการฟังการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

18 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (15 ก.ค. 2562) สมาชิกสภา อบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน ประจำปี 2562 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (11 ก.ค. 2562) อบต.เวียง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านทุจริจคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เวียง และพนักงานเจ้าหน้าที่่ เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทอุดม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

11 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (10 ก.ค. 2562) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ โครงการองค์กร 5 ส. อบต.แห่งความสุข ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาหลังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิว

10 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (8 ก.ค. 2562) เวลา 13.00 น. อบต.เวียง รับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

09 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (4 ก.ค. 2562) เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

04 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (4 ก.ค.2562) เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

04 กรกฎาคม 2562

02 กรกฎาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มอสม และแกนนำสุขภาพ ออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในหมู่ที่ 2 บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 บ้าน สวนดอก และหมู่ที่ 5 บ้านต้นหนุน เมื่อวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทีมกู้ชีพสัญจรเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง เข้าร่วมศึกษาดูงาน กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานกู้ชีพของแต่ละหน่วย พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกู้ชีพของเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการทุกๆตำบล

26 มิถุนายน 2562

     เช้าวันนี้ (26 มิ.ย.62) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมันแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมี ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินขบวนตั้งแต่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลตำบลเวียงฝางมายังลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง เพื่อร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้น นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 พร้อมนำกลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะเป็นพลัง ในการต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด 

26 มิถุนายน 2562

วันนี้่ (24 มิถุนายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พิจารณา
- ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1. อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
2. อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
3. อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งราวจับสแตนเลสที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
4. อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16
5. อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

24 มิถุนายน 2562

เริ่มเทศกาลการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก และแจกทรายเทมีฟอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 62 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณแกนนำสุขภาพ อสม. ผู้นำชุมชน และสมาชิกอบต.ทุกท่าน ที่ร่วมมือกันรณรงค์ และแจกทรายเทมีฟอสแก่ประชาช

24 มิถุนายน 2562

วันนี้ 19 มิถุนายน 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และโครงการ 5 ส. อบต. แห่งความสุข พัฒนาบริเวณถนนหลังสนามฟุตซอล และถนนข้างอาคารผู้สูงอายุ อบต.เวียง

19 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (140 รายการ)