องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
642
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
16,800
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
44,623
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธาน ในการประชุม มีการรายงานผลด้านการเงิน รายรับรายจ่าย และสรุปผลการดำเนินโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในปีงบประมาณ 2563

10 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันฯและงานตกแต่งสวน อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจใต้ (บริเวณหลังโรงพยาบาลฝาง) เพื่อปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง และป้องกันกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นใส่รถที่สัญจรไปมา

08 กรกฎาคม 2563

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิคม หมื่นพินิจ และ นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปส่ง ข้าราชการโอนไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร - นายนภนัย จันทะการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ณ อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ให้การต้อนรับด้วยความยินดี

03 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปส่ง ข้าราชการโอนย้าย ราย สิบเอกบุญศรี ใจล่วง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ราชการ ณ เทศบาลแม่ข่า อำภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลแม่ข่า ให้การต้อนรับด้วยความยินดี

02 กรกฎาคม 2563

วันที่  2 ก.ค. 2563 อบต.เวียง โดย คณะผู้บริหาร นายนิคม หมื่นพินิจ  และนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบล ที่รับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
1. น.ส. กัลายาณี โกวิทย์แสงทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด
2. นายคนึง บัวเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ฯ
3. นายธนาการ เสมอใจ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานสังกัดเดิม อบต.ท่าก๊อ จ.เชียงราย , อบต.เชียงบาน และ อบต.ดอนศรีชุม จ.พะเยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 กรกฎาคม 2563

วันนี้ 26 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน/แกนนำสุขภาพ/จิคอาสา หมู่ที่ 14 บ้านเสาหิน ร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

29 มิถุนายน 2563

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ SAVE ZONE ONE NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนหน้าใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

26 มิถุนายน 2563

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ

25 มิถุนายน 2563

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและแกนนำสุขภาพ หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคมร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

25 มิถุนายน 2563

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง ได้ดำเนินการ นำรถกระเช้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ รร.บ้านสันทรายครองน้อย

25 มิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 อบต.เวียง โดยท่านนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง พร้อมด้วย งานกฎหมายและคดี , กองช่าง ได้ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินกรณีราษฎรขออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ ร่วมกับคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง , หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 , อำเภอฝาง(ปลัดอาวุโส) , ป่าไม้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ บริเวณบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้แทนอบต.เวียงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีท่านชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

23 มิถุนายน 2563

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานซ่อมบำรุง สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบ ณ.สะพานบ้านต้นหนุน หมู่ที่5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

22 มิถุนายน 2563

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ปรับกองดิน บริเวณข้างถนนหน้าศาลเทพารักษ์ หมู่ที่19

22 มิถุนายน 2563

วันนี้ (19 มิ.ย. 2563)กองช่าง กองคลัง และสำนักปลัด อบต.เวียง นำโดยท่านรองนบพิงค์ พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง ,ช่างจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง และช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ได้ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตุ้ม 

19 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (325 รายการ)