องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
3,424
เดือนที่แล้ว
3,244
ปีนี้
23,524
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
89,109
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

นำโดยนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อาทิ นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอฝาง นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียง ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หัวหน้ากองงานภายใน ฯลฯ ประชุมหารือพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ในห้วงระยะเวลา 14 วันและห่วงต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

23 กรกฎาคม 2564

ออกประเมินเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ใน โรงแวกซ์ส้มในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

23 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ออกประเมินเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในสถานประกอบการ โรงแวกซ์ส้มในพื้นที่ ได้แก่ โรงแวกซ์ส้มคมยศ-สานิกุณ โรงแว๊กซ์ส้มเจริญกิจ 6688 โรงแว๊กซ์ส้มไอรดา โรงแว๊กซ์ส้มชนะชัย โรงแว๊กซ์จีรนันท์รุ่งเจริญ และโรงแว๊กซ์โสธรพิทักษ์ โดยได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประเมินตนเองในการป้องกันโควิด 19 ของสถานประกอบการ พร้อมทั้งสำรวจรายชื่อพนักงานขับรถขนส่งและพนักงาน คนงานในสถานประกอบการขนส่งสินค้า ทั้งนี้จะมีการออกตรวจสอบเพื่อประเมินสถานประกอบการอีกครั้ง ในอาทิตย์ต่อไป

23 กรกฎาคม 2564

อบต.เวียง นำรถตักหน้า-ขุดหลัง วางท่อระบายน้ำ ,.14,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้(21 ก.ค.2564) อบต.เวียง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการ นำรถตักหน้า-ขุดหลัง วางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเสาหิน หมู่ที่14 ต.เวียง เพื่อให้น้ำได้ระบายออกอย่างสะดวกและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้

21 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เวียง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ระหว่างวันที่ 13 -31 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้หยุดการเรียนการสอน แบบ ON-SITE และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND คือการที่ครูจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ และชุดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้สอนเด็กเล็ก โดยจัดทำให้เข้าใจง่าย พร้อมมีคู่มือแนะนำว่าเด็กเล็กและผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการแจกเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองให้เด็กไปทำที่บ้าน ซึ่งครูจะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเป็นส่วนช่วยสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร หลาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

13 กรกฎาคม 2564

ประชุม สปสช. อบต.เวียง ครั้งที่ 4/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุมครั้งที่ 4/2564 โดยมีการรายงานผลรายรับรายจ่ายงบประมาณของกองทุน และรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564

08 กรกฎาคม 2564

 อบต.เวียง ออกตรวจหอพักสถานศึกษาเอกชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (8 ก.ค. 2564) ช่วงเช้า อบต.เวียง โดยผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าทุกกองงาน และกองสวัสดิการสังคมออกตรวจหอพักสถานศึกษาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง

08 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

07 กรกฎาคม 2564

นายก อบต.เวียง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากอบจ.เชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

1 กรกฎาคม 2564 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง ผู้นำชุน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ในหมู่บ้าน ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

01 กรกฎาคม 2564

ออกพ่นหมอกควัน และร่วมกันรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายเทมีฟอส แก่ หมู่ที่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

25 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย และกลุ่มอสม. ออกพ่นหมอกควัน และร่วมกันรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายเทมีฟอส แก่ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่คองน้อย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

25 มิถุนายน 2564

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

เริ่มแรกของการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเวียง ซึ่งวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย และกลุ่มอสม. ออกพ่นหมอกควัน และร่วมกันรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายเทมีฟอส แก่ หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

24 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้(23 มิถุนายน 2564) อบต.เวียง นำโดยว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต.เวียง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมููที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2564

อบต.เวียง มอบทรายอะเบทและแผ่นป้ายรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ให้กับกลุ่มอสม. 20 หมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (23 มิ.ย. 2564) อบต.เวียง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบ ทรายอะเบทและแผ่นป้ายรณรงค์ ให้กับกลุ่มอสม. 20 หมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยมีประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมรับมอบ ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

23 มิถุนายน 2564

ตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) บริเวณแยกบ้านโละ-บ้านสระนิคม หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง ระหว่างเวลา 16.30 - 18.00 น.

22 มิถุนายน 2564

สพด.เปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 21 มิถุนาย 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เวียงทั้ง 5 ศูนย์ เปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

21 มิถุนายน 2564

ผู้บริหารเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

19 มิ.ย. 2564 นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบล.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (250 รายการ)