องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
2,046
เดือนที่แล้ว
3,680
ปีนี้
25,238
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
53,061
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17โครงการ ปรับตัวและรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2563 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ได้เข้าร่วม "โครงการ ปรับตัวและรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทบทวนความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับฟังความรู้ และร่วมกิจกรรม จากทีมวิทยากร จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบต.แม่สูน ต.แม่สูน จ.เชียงใหม่

15 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เวียง ครั้งที่ 5/2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกอบต.เวียง ได้รับมอบหมายเป็นประธานกองทุนฯ และมีที่ปรึกษากองทุน (สาธารณสุขอำเภอฝาง) เข้าร่วมประชุม โดยให้คำแนะนำ ตลอดจนรับฟังการรายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน และ สรุปผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในรอบที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ใจ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.เวียง โรงพยาบาลฝาง ฯลฯ

14 กันยายน 2563

ด่านชุมชนบูรณาการ กวดขันวินัยจราจร ต.เวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 18.00น. อบต.เวียง โดย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง อาสารักษาดินแดน ทหาร ตำรวจ ส.ภ.ฝาง และอสม.ตำบลเวียง ดำเนินการ โครงการ "ด่านชุมชนบูรณาการ กวดขันวินัยจราจร" เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน บริเวณสะพานข้ามลำน้ำฝาง หมู่ที่17 บ้านใหม่คองน้อย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

11 กันยายน 2563

โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินจัดการอบรม " โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง" โดยมีวิทยากร จากโรงพยาบาลฝาง มาบรรยายให้ความรู้ และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่น้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.เวียง ณ หอประชุมอาคารธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

10 กันยายน 2563

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ส.ค. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
03 กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2563 อบต.เวียง นำโดย นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกอบต.เวียง ให้การต้อนรับ นายอำเภอฝาง หัวหน้าส่วนราขการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ที่มาเยี่ยมเยือนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

03 กันยายน 2563

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี",องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

27 ส.ค. 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี อบรมให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำและมารยาทการเข้าสังคม สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว และฝึกทักษะอาชีพการทำน้ำพริกคั่วทราย แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล

27 สิงหาคม 2563

โครงการธรรมสัญจร ของคณะสงฆ์ตำบลเวียง เขต 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

26 ส.ค.2563 โครงการธรรมสัญจร ของคณะสงฆ์ตำบลเวียง เขต 2 ณ วัดคลองศิลา (สันทรายคองน้อย) สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการโดยวัฒนธรรมตำบลเวียง

26 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (25 ส.ค. 2563) อบต.เวียง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยมีนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งถืบ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และ เครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

25 สิงหาคม 2563

อบต.เวียงร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Ampheoyim Mobile Service),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้(วันที่ 25 สิงหาคม 2563) อบต.เวียง นำโดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ จากสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษาฯ ได้ร่วมแจกกล้าไม้ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Ampheoyim Mobile Service) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยบอน(บ้านเด่นหลวง) หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

25 สิงหาคม 2563

อบรมในโครงการอบต.เวียงสะอาด 3 R ประชารัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรมในโครงการอบต.เวียงสะอาด 3 R ประชารัฐ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียง นำความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ มาปรับใช้และบริหารจัดการขยะในชุมชนของตน และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย ในครัวเรือน โดยใช้หลักบนพื้นฐานแนวคิด 3R ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และขอขอบคุณ วิทยากรจากเทศบาลตำบลแม่ข่า และสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเวียง

25 สิงหาคม 2563

"โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563" ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกเยี่ยมผู้พิการรายใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคม และหมู่ที่ 14 บ้านเสาหิน และช่วงบ่ายได้ออกเยี่ยมผู้พิการรายใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจใต้ และหมู่ที่ 18 บ้านศรีดอนชัย

24 สิงหาคม 2563

โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
วันที่ 22 ส.ค. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในการจัดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนบ้านโป่งถืบ อสม. หมู่ 12 และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง และเทศบาลตำบลเวียงฝาง ในการบรรยายและความรู้และฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้ร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
23 สิงหาคม 2563

ล้างดินโคลน ทางเข้าหมู่บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 21 ส.ค. 2563 งานป้องกันฯ สำนักปลัด ได้ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดรางระบายน้้ำ พร้อมล้างดินโคลน บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

21 สิงหาคม 2563

ตัดหญ้าบริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานตกแต่งสวน สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ทำการตัดหญ้าบริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเสาหิน และบริเวณริมถนนทางเข้าอบต. เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

20 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (295 รายการ)