องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
560
เดือนที่แล้ว
1,246
ปีนี้
2,599
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
2,600
ไอพี ของคุณ
34.204.11.236


นายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง พร้อมด้วยนายเสกสรร ไตรลึก ปลัด อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกสภา อบต.เวียง เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2561 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานขยายผลในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือต่อไป

18 ธันวาคม 2561

 

สามารถคลิกดูวิดีโอ โครงการ/กิจรรม เดือนกันยายน 2561  ได้ที่นี่ VDO

04 ธันวาคม 2561

วันที่ 28 พ.ย. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ณ ห้องประชุม อบต.เวียง 

28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พ.ย. 2561 อบต.เวียง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิงขั้นต้น) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างชาย ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา อบต.เวียง 

28 พฤศจิกายน 2561

   วันที่ 27 พ.ย.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง 

27 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (16 พ.ย. 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายนิคม  หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง และนายจตุพล  คำใหญ่ เลขานุการ นายก อบต.เวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ และกองงานต่าง ๆ 

16 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ท่านรองนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตัวแทนนายกฯ เข้าร่วมเป็นประธานในการคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ในส่วนของผู้แทนอสม. ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน คัดเลือกให้เหลือ 2 คน โดย ผลการคัดเลือก ได้ผู้แทนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณบัญชา บุญนวล ตัวแทนอสม.หมู่ที่ 6 และคุณสัณฐิเดช หน่อสุวรรณ์ ตัวแทนอสม. หมู่ที่ 8 เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ

13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เวียง เข้าร่วมการปฏิบัติงานชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอฝาง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 โดยลงพื้นที่พบประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

09 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พ.ย. 2561 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเวียง จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือด้านการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุม อบต.เวียง 

07 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (6 พ.ย.2561) อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 – 5 ปี ได้อย่างถูกวิธี มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสร้างจิตสำนึกในการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง วัดเสาหิน และสถานีตำรวจภูธรฝาง ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง ณ อาคารธรรมาภิบาล

06 พฤศจิกายน 2561

02 พฤศจิกายน 2561

สามารถคลิกดูวิดีโอ โครงการ/กิจรรม เดือนกันยายน 2561 ได้ที่นี่ รับชมวิดีโอ

01 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (31 ต.ค.2561) อบต.เวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง (กู้ชีพสัญจร) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวต้อนรับ คณะดูงานและเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายกอบต.เวียง นายณัฐพงศ์ ฟูคำ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

 
31 ตุลาคม 2561

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

25 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

24 ตุลาคม 2561

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (62 รายการ)