องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
2,826
เดือนที่แล้ว
3,449
ปีนี้
29,467
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
57,290
ไอพี ของคุณ
3.228.10.64โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

อบต.เวียง จัดทำโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำตำบลเวียง จำนวน 2 สาขา และเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
- เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน 
ได้แก่ นายพรหมพิริยะ รัตนมงคลชัย เกษตรกร หมู่ที่ 6 
ต.เวียง 
- เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ 
ได้แก่ นายสิงใจ สมบูรณ์ เกษตรกรหมู่ที่ 20 ต.เวียง

10 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 10 เม.ย. 2562 อบต.เวียง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมมีการบรรยายธรรมเทศนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

10 เมษายน 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวึียง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวึียง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันนี้ (9 เม.ย. 2562) เพื่อพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ขอความเห็นชอบ ในการใช้ที่ดินทางราชการ (ป่าไม้) เพื่อสร้างวัด ม.12 
- ขอความเห็นชอบ ในการใช้ที่ดินทางราชการ (ป่าไม้) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร บ้านตาดน้อย ม.12

09 เมษายน 2562

โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (3 เม.ย. 2562) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตตำบลเวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายณัฐพงศ์ ฟูคำ ผอ.กองสาธารณสุข ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง มาให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพตำบลเวียง ณ ห้องประชุม อบต.เวียง พร้อมกันนี้ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ประธานแกนนำสุขภาพตำบลเวียง ทั้ง 20 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนต่อไป

 
03 เมษายน 2562

กิจกรรมล้างทำความสะอาดอาคารธรรมาภิบาล ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (3 เม.ย. 2562) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันล้างทำความสะอาดอาคารธรรมาภิบาล ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

03 เมษายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 

02 เมษายน 2562

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานดับเพลิงขั้นต้น) ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานดับเพลิงขั้นต้น) ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 (ประจำเดือน มีนาคม 2562) ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

27 มีนาคม 2562

โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

อบต.เวียง ออกให้บริการประชาชน 20 หมู่บ้าน ตามโครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2562 โดยมี ภารกิจงาน ดังนี้
- รับฟังปัญหา/ ความต้องการ, รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- รับเรื่องร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านการขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 
- รับคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
- ขอรับใบรับรองการตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร 
- ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคา
- ยื่นคำร้องขอซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
(ไฟกิ่ง)
- ให้บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการ หรือต่อใบอนุญาต - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 
- แนะนำวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
- รับทำบัตร, ต่ออายุบัตรผู้พิการ
- ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
- ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรดิจิทัล

26 มีนาคม 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

     วันนี้ (18 มีนาคม 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสกสรรไตรลึก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ อาคารธรรมาภิบาล

18 มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 วันนี้ (18 มีนาคม 2562) อบต.เวียงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

18 มีนาคม 2562

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อบต.เวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

06 มีนาคม 2562

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (5 มี.ค. 2562) อบต.เวียง โดย สำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

05 มีนาคม 2562

กีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา อบต.เวียง

01 มีนาคม 2562

เข้าร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอฝาง ประจำปี 2562 เส้นทาง จากบริเวณ หอนาฬิกาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ถึง ลานที่ว่าการอำเภอฝาง

26 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 23 ก.พ. 2562 อบต.เวียง ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสานฉันท์ ณ สนามกีฬา อบต.เวียง ซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 ก.พ.2562 ณ สนามกีฬาอบต.เวียง

25 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<.....16171819202122>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 22  (317 รายการ)