องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
3,354
ปีนี้
21,117
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
48,940
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบ ณ.สะพานบ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานซ่อมบำรุง สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบ ณ.สะพานบ้านต้นหนุน หมู่ที่5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

22 มิถุนายน 2563

ปรับกองดิน บริเวณข้างถนนหน้าศาลเทพารักษ์ หมู่ที่19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ปรับกองดิน บริเวณข้างถนนหน้าศาลเทพารักษ์ หมู่ที่19

22 มิถุนายน 2563

อบต.เวียง ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตุ้ม ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (19 มิ.ย. 2563)กองช่าง กองคลัง และสำนักปลัด อบต.เวียง นำโดยท่านรองนบพิงค์ พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง ,ช่างจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง และช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ได้ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตุ้ม 

19 มิถุนายน 2563

ตรวจสอบระบบ และทำความสะอาดบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองตุ้ม,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 งานไฟฟ้ากองช่าง ร่วมกับงาน ปภ. สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ร่วมกันตรวจสอบระบบ และทำความสะอาดบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองตุ้ม เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจาก หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอฝาง สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค อำเภอฝาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตำบลเวียง 

18 มิถุนายน 2563

ประชุมหารือกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลเวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง และชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง ร่วมประชุมหารือกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลเวียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.เวียง

18 มิถุนายน 2563

อบต.เวียง โดยงานป้องกันฯ ล้างลานและอาคารอเนกประสงค์ พร้อมส่งนำ้ หมุ่บ้านเต๋าดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักปลัด ได้ดำเนินการ ล้างลานบริเวณศาลาหอพ่อบ้านและอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทั้งส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง หมู่บ้านเต๋าดิน หมู่ที่ 3 

16 มิถุนายน 2563

งานป้องกัน ฯ อบต.เวียง ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ม. 3 และ ม. 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการล้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 19 และ ดำเนินการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ

10 มิถุนายน 2563

ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ ประจำ อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้วันดี 9 มิถุนายน 2563 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ ประจำ อบต. เพื่อความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

 
09 มิถุนายน 2563

งานป้องกันฯ อบต.เวียง ออกสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ร่วมกับ ตำรวจ สภ.ฝาง ฝ่ายความมั่นคง อ.ฝาง  โรงพยาบาลฝาง  เทศบาลตำบลสันทราย และกรมทางหลวง ได้ออกสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านริมฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

08 มิถุนายน 2563

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) ช่วงเข้า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  

08 มิถุนายน 2563

อบต.เวียง ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (5 มิ.ย. 2563) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่19 ต.เวียง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง

05 มิถุนายน 2563

การประชุม  "ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำฝาง",องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (5 มิ.ย. 2563) ช่วงเข้า ที่อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล อบต.เวียง ได้มีการประชุม "ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำฝาง" โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุม

05 มิถุนายน 2563

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

01 มิถุนายน 2563

ส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการ ส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน บ้านเวียงสุทโธ หมู่ที่ 3 ต.เวียง

28 พฤษภาคม 2563

สำรวจฝายแม่หลักหมื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้(28 พ.ค.2563) กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักชลประทาน ออกสำรวจฝายแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 หมู่ 6 เชื่อมหมู่ 11 ต. เวียง

28 พฤษภาคม 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 23  (343 รายการ)