องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
2,826
เดือนที่แล้ว
3,449
ปีนี้
29,467
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
57,290
ไอพี ของคุณ
3.228.10.64ตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจใต้,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันฯและงานตกแต่งสวน อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจใต้ (บริเวณหลังโรงพยาบาลฝาง) เพื่อปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง และป้องกันกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นใส่รถที่สัญจรไปมา

08 กรกฎาคม 2563

ส่งข้าราชการโอนไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิคม หมื่นพินิจ และ นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปส่ง ข้าราชการโอนไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร - นายนภนัย จันทะการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ณ อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ให้การต้อนรับด้วยความยินดี

03 กรกฎาคม 2563

ส่งข้าราชการโอนย้าย ณ เทศบาลแม่ข่า,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปส่ง ข้าราชการโอนย้าย ราย สิบเอกบุญศรี ใจล่วง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ราชการ ณ เทศบาลแม่ข่า อำภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลแม่ข่า ให้การต้อนรับด้วยความยินดี

02 กรกฎาคม 2563

ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล ที่รับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
วันที่  2 ก.ค. 2563 อบต.เวียง โดย คณะผู้บริหาร นายนิคม หมื่นพินิจ  และนายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบล ที่รับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
1. น.ส. กัลายาณี โกวิทย์แสงทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด
2. นายคนึง บัวเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ฯ
3. นายธนาการ เสมอใจ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานสังกัดเดิม อบต.ท่าก๊อ จ.เชียงราย , อบต.เชียงบาน และ อบต.ดอนศรีชุม จ.พะเยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 กรกฎาคม 2563

อบต.เวียง ร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 26 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน/แกนนำสุขภาพ/จิคอาสา หมู่ที่ 14 บ้านเสาหิน ร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

29 มิถุนายน 2563

เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ SAVE ZONE ONE NEW FACE,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ SAVE ZONE ONE NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนหน้าใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

26 มิถุนายน 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (26 มิ.ย. 2563) อบต.เวียง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล 

26 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ

25 มิถุนายน 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและแกนนำสุขภาพ หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคมร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

25 มิถุนายน 2563

เจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ รร.บ้านสันทรายครองน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง ได้ดำเนินการ นำรถกระเช้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ รร.บ้านสันทรายครองน้อย

25 มิถุนายน 2563

โครงการ 5 ส. อบต.แห่งความสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 24 มิถุนายน 2563 พนักงาน อบต.เวียง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการ 5 ส.อบต.แห่งความสุข  ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานกองงานต่างๆ และบริเวณรอบๆ รวมถึงอาคารธรรมาภิบาล ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

24 มิถุนายน 2563

อบต.เวียง ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินกรณีราษฎรขออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 อบต.เวียง โดยท่านนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง พร้อมด้วย งานกฎหมายและคดี , กองช่าง ได้ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินกรณีราษฎรขออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ ร่วมกับคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง , หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 , อำเภอฝาง(ปลัดอาวุโส) , ป่าไม้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ บริเวณบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2563

อบต.เวียงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้แทนอบต.เวียงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีท่านชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

23 มิถุนายน 2563

ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบ ณ.สะพานบ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานซ่อมบำรุง สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบ ณ.สะพานบ้านต้นหนุน หมู่ที่5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

22 มิถุนายน 2563

ปรับกองดิน บริเวณข้างถนนหน้าศาลเทพารักษ์ หมู่ที่19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ได้ดำเนินการ ปรับกองดิน บริเวณข้างถนนหน้าศาลเทพารักษ์ หมู่ที่19

22 มิถุนายน 2563

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 22  (317 รายการ)