องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,245
เดือนที่แล้ว
2,713
ปีนี้
18,881
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
22,072
ไอพี ของคุณ
3.227.233.78
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111 ต.ค. 2561
2หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับและเงินสะสม11 ต.ค. 2561
3งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม11 ต.ค. 2561
4หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ11 ต.ค. 2561
5งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ11 ต.ค. 2561
6รายละเอียดแนบหมายเหตุเงินสะสม11 ต.ค. 2561
7เงินสะสม11 ต.ค. 2561
8เงินรับฝาก11 ต.ค. 2561
9รายจ่ายค้างจ่าย11 ต.ค. 2561
10เงินสดและเงินฝากธนาคาร11 ต.ค. 2561
11งบทรัพย์สิน ปี 6111 ต.ค. 2561
12งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 256111 ต.ค. 2561

1