องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com  ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,356
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,616
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
100,201
ไอพี ของคุณ
34.236.191.104

ลำดับรายการวันที่
1แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
2 แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
3แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
4แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
5แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
6แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
7แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
8แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
9หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
10รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25 ต.ค. 2561
11รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
12รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
13รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
15นโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง25 ต.ค. 2561
16แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน21 ก.ย. 2561
17แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
18แบบ ปอ.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
19แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561

1