องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,324
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
30,955
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
96,540
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1023 /2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ศปท.อบต.เวียง)8 ต.ค. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 8 ต.ค. 2563
3คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 996 /2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563
4คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 997 /2563 เรื่อง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563
5คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1020/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ศปท.อบต.เวียง) 16 ต.ค. 2562
6คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.เวียง ประจำปีงบฯ 256315 ต.ค. 2562
7คำสั่ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม อ.ฝาง ประจำปีงบฯ256315 ต.ค. 2562
8คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ แบบแผนพับ24 ก.ย. 2561
9คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์24 ก.ย. 2561
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง8 ม.ค. 2561

1