องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,860
เดือนที่แล้ว
2,312
ปีนี้
16,783
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
19,974
ไอพี ของคุณ
18.207.136.184
นายเสกสรร ไตรลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนางสาวจีรนันท์ จุมปา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจตุพร หล้าใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสิบเอกบุญศรี ใจล่วง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการนางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายภาวิศ สรรเสริญ
นิติกรปฎิบัติการนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานนายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกรนางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายเกรียงไกร กันทะมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวนนายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวนนายชัยเวช แก้วใจ
คนสวนนายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวนนายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวนนายสุรพล เงาทอง
คนสวนนายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์นายนรินทร์ ปานะเสน
พนักงานขับรถยนต์นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิงนายวิชาญ พรหมมา
นายพิสัณฑ์ สุขชาติ
คนงานประจำรถดับเพลิงนางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป


น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไปนายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไปนายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไปนายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายปิยวัฒน์ สุภา
พนักงานจ้างเหมา