องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
198
ปีนี้
583
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
584
ไอพี ของคุณ
54.80.87.166
นางจรรยา จิตตาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางแสงเดือน จงไกรจักร
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางศิริวัสสา ศรีสืบสุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวศุภนิษฐ์ ศิริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวน้ำค้าง งามยิ่งยวด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวนันทวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางขวัญหทัย วงค์ราช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางณัฐพร พรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางสาวนันทชาวัลย์ สุวรรณนวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายณธกร ฝั้นใจ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉรา สุพรรณ์
คนงานทั่วไป


นางสาวปวีณา จิตตาทิพย์
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพรรษา ปามา
จ้างเหมาบริการ


นายวิทยพล คนโต
จ้างเหมาบริการ