องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com  ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,356
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,616
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
100,201
ไอพี ของคุณ
34.236.191.104

ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ นิติกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2


นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2


นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2


นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู คศ.2


นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1


นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู คศ.1


นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1ครู คศ.1


นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
คนงานทั่วไป


นางาสวกิ่งกาญจน์ สายเครือคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอำไพ ชวนรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบรืการนางเพ็ญศรี สุทะเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชุณห์พิมาณ อะโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ