องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
198
ปีนี้
583
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
584
ไอพี ของคุณ
54.80.87.166
นางรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวโสภิตา ปันยี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู


นางประไพ คำหน้อย
ครู


นางยุพิน ดวงกาศ
ครู


นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู


นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู


นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู


นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู


นางรุ้งดาว คันธี
ครู


นางณัฐพร ธเนศอนันต์สาร
ครู


นางล้อม ทองแดง
ผู้ดูแลเด็ก


นางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทัณฑิมา แสงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไป


นายพีรพงศ์ ศรีวิลา
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกาญจนา เซ่งตุ้ง
พนักงานจ้างเหมา