องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
560
เดือนที่แล้ว
1,246
ปีนี้
2,599
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
2,600
ไอพี ของคุณ
34.204.11.236


ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามเบอร์นี้

14 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์
https://www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ** อำเภอฝางรับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฝาง
ข้อมูลเพิ่มเติม :⬇️
http://www.chiangmai.go.th/bikeunairak2018/

30 พฤศจิกายน 2561

29 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ทาง URL และ QR Code (ตามไฟล์ด้านล่าง)

** สามารถเข้าระบบทำแบบสำรวจได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

16 พฤศจิกายน 2561

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2562 เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562) ผู้สูงอายุสามารถมายื่นเอกสารลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในวันและเวลาราชการ  

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(คลิก ไฟล์ด้านล่าง)

 

 

14 พฤศจิกายน 2561

31 ตุลาคม 2561

04 ตุลาคม 2561

02 ตุลาคม 2561

29 สิงหาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- บทความ จำนวน ๕ เรื่อง

04 กรกฎาคม 2561

28 มิถุนายน 2561

อบต.เวียง ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561 วันที่ 22-28 มิ.ย. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าเร่วมการประกวดลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

07 มิถุนายน 2561

31 พฤษภาคม 2561

อบต.เวียง ขอเชิญชวนประชาชน ทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ตามแนวทางการจัดการขยะต้นทางแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)