องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,860
เดือนที่แล้ว
2,312
ปีนี้
16,783
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
19,974
ไอพี ของคุณ
18.207.136.184


- สาธารณสุขและวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1
- ขนส่ง ระบุเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ
- จ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาต
- บังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิดปรับ 1 แสน

20 กันยายน 2562

05 กันยายน 2562

26 กรกฎาคม 2562

25 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ช่วงเข้าวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
2. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ

14 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904)ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่่อนที่ (Smart Phone และTablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android (ทาง App Store และ Play Store พิมพ์ คำว่า ประชาชนจิตอาสา )
10 มิถุนายน 2562

23 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. รับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัคร สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต
2.ผู้สมัครสอบแข่งขันเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต เท่านั้น
3.กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง 
1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
2.ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน เงินต้นทันที 3% 
3.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
5.ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย

15 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอกที่มารับบริการของ อบต.เวียง ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เข้าระบบ ITAS ผ่าน URL หรือ QR Code เพื่อทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 

03 พฤษภาคม 2562

02 พฤษภาคม 2562

26 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๑ ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต
ตอนที่ ๓ สามขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก”
ตอนที่ ๔ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๕ สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๖ พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก”
 
รับชม คลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm
26 เมษายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)