องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com  ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,356
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,616
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
100,201
ไอพี ของคุณ
34.236.191.104

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 

พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งเหตุ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ หรือสายด่วน กกต. 1444

25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1L3uxc0tf9SMZQFhhwNwBiWQc8z0_HVUV?usp=sharing

22 ตุลาคม 2564

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=37...,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=37...

19 ตุลาคม 2564

เชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
17 ตุลาคม 2564

เชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

- กำหนดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 19 ตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาารส่วนตำบลเวียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
01 ตุลาคม 2564

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
30 กันยายน 2564

เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
16 กันยายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)