:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
คณะผู้บริหาร
นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 093-2629005
นายนบพิงค์ พรหมวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร : 080-1284258
นายสมคิด ไชย์คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 098-5326648
นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 089-9407739